SSM

Servicii de prevenire si protectie in munca

In scopul realizarii unui mediu de lucru sigur va oferim asistenta pentru a dispune toate masurile tehnice sau organizatorice de protectie si prevenire, care se impun in urma evaluarii factorilor de risc, conform cerintelor legii 319/2006.

Identificarea prevederilor legale

Intocmirea documentatiei sistemului

Analiza situatiei existente

Instruirea personalului

Servicii de consultanta oferite in vederea certificarii:

 • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala,
 • Intocmire si actualizare Plan de Prevenire si Protectie,
 • Intocmire Instructiuni proprii de SSM,
  Realizare audit de conformare cu legislatia SSM aplicabila
 • Intocmire plan si tematici de instruire,
 • Efectuare instruire introductiv generala, consultanta la efectuarea instruirilor la locul de munca si periodice de catre conducatorii locurilor de munca
 • Instruire periodica pentru manageri
 • Instruirea, testarea şi consemnarea fişelor individuale de instruire pentru toţi salariaţii clientului;
 • Instruirea conducătorilor locurilor de muncă, întocmire tematici adecvate de instruire;
 • Elaborarea Normativului propriu pentru acordarea echipamentului individual de protecţie;
 • Identificare tipuri de semnalizari de riscuri necesare la locurile de munca,
 • Asistenţă tehnică cu ocazia controalelor efectuate de către inspectorii de muncă
 • Raportare catre conducatorul societatii privind implementarea si desfasurarea activitatilor de prevenire si protectie
 • Asistenţă tehnică cu ocazia producerii de accidente de muncă
 • Asistenţă la şedinţele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
 • Asistenţă tehnică în vederea realizării măsurilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate de către Inspectoratul Teritorial de muncă
 • Orice alte activităţi în domeniul SSM.

Suna sau trimite un email pentru a cere o oferta:

0747 270 775

info@proiso.ro

sau scrie-ne un mesaj prin formularul de contact:

Scrie Mesaj

Avantajele colaborarii cu PRO-ISO:

Intocmirea completa a documentatiei sistemului de management al calitatii (manual, proceduri, formulare, fise de proces).

Instruirile privind managementul calitatii sunt concepute pe aplicabilitatea practica si personalizata a cerintelor standardului de referinta, cerinte care stau la baza intelegerii si a celorlalte standarde de management.

Instruirile se realizeaza la sediul societatii dumneavoastra.

La instruirile realizate in cadrul unui contract de consulanta in vederea certificarii, pot participa toate persoanele desemnate de Conducatorul societatii indiferent de numarul de zile de desfasurare.

Toate serviciile si documentele sunt realizate pornind de la starea reala a societatii si a nivelului de cunostinte si intelegere ale personalului existent.

ISO 14001

Sistem de management al mediului


ISO 45001

Sistem de management al securitatii si sanatatii in munca


ISO 9001

Sistem de management al calitatii


Gestionare deseuri

Conform legii 211/2011

Abilitare ITM-Bucuresti – Certificat de abilitare nr. 0671/PS/13. 03. 2013.