ISO 14001


Sistem de management al mediului

Implementarea unui sistem de management al mediului satisface nevoile prezentului pentru o dezvoltare echilibrata intre mediu, societate si economie si ajuta la prevenirea controalelor initiate datorita unei legislații de mediu din ce în ce mai stricta.

Identificarea prevederilor legale

Intocmirea documentatiei sistemului

Analiza situatiei existente

Instruirea personalului

Servicii de consultanta oferite in vederea certificarii:

  • Consultanta pentru realizarea tuturor documentelor specifice ( proceduri/ instructiuni)
    Consultanta pentru intocmirea altor documente solicitate de clienti: Planul de Control Calitate, Verificari si Incercari si Planul Calitatii
  • Consultanta pentru implementare documente realizate ( generare dovezi, completare formulare, realizare inregistrari)
  • Instruire personal privind standardele aplicate si documentelor realizate
  • Audit intern pentru verificarea functionarii sistemului de management implementat in societatea dumneavoastra
  • Audit de secunda parte la furnizori, finalizat cu raport de evaluare al furnizorului
  • Analiza efectuată de management ( realizare inregistrari :raport, proces verbal)
  • Asistenţă în procesul de certificare a conformităţii prin participare la auditul de certificare
  • Asistenta post-certificare ( realizare audit, realizare instruire, testare instruire, planificari, realizare inregistrari, actualizari documentatie, etc)

Suna sau trimite un email pentru a cere o oferta:

0747 270 775

info@proiso.ro

sau scrie-ne un mesaj prin formularul de contact:

Scrie Mesaj

Avantajele colaborarii cu PRO-ISO:

Intocmirea completa a documentatiei sistemului de management al calitatii (manual, proceduri, formulare, fise de proces).

Instruirile privind managementul calitatii sunt concepute pe aplicabilitatea practica si personalizata a cerintelor standardului de referinta, cerinte care stau la baza intelegerii si a celorlalte standarde de management.

Instruirile se realizeaza la sediul societatii dumneavoastra.

La instruirile realizate in cadrul unui contract de consulanta in vederea certificarii, pot participa toate persoanele desemnate de Conducatorul societatii indiferent de numarul de zile de desfasurare.

Toate serviciile si documentele sunt realizate pornind de la starea reala a societatii si a nivelului de cunostinte si intelegere ale personalului existent.

ISO 9001

Sistem de management al mediului


ISO 45001

Sistem de management al securitatii si sanatatii in munca


SSM

Conform legii 319/2006


Gestionare deseuri

Conform legii 211/2011

Auditor Sef pentru Certificare Sisteme de management integrat Calitate-Mediu–SSO – agreeat de SC SRAC CERT SRL din 2004.